Dorpsraad Kortgene

Veelzijdig dorp met stadsrechten op eindeloos eiland Noord-Beveland

 

 

Kortgene/ Kortjeen

Kortgene is een dorp met stadsrechten en voormalige gemeente op eindeloos eiland Noord-Beveland

“Het voorstraatdorp Kortgene kent een rijke historie. Er is veel over geschreven en iedere keer als je er iets over leest of met anderen over spreekt is er weer wat nieuws. Of het nu over bedijkingen, stormvloeden, oorlogen, kerkgeschiedenis of vele andere zaken gaat, het blijft boeien. Ook op bestuurlijk gebied kent Kortgene een rijke historie. Van nederzetting via Smalstad naar dorp, het is niet niks. Velen zullen zich nog kunnen herinneren dat Kortgene een zelfstandige gemeente was, met een eigen burgemeester en gemeentehuis. Een heus “Bromsnortijdperk” en dat nog niet eens zo lang geleden.

In relatief korte tijd is er het nodige veranderd. Noord-Beveland is geen eiland meer, de “Buutendiekers” en de toeristen zijn niet meer weg te denken. Gelukkig hebben wij, volgens mij, een goede mix van oud en nieuw als het over de bevolkingssamenstelling gaat. In het toeristenseizoen lijkt het er evenwel soms op alsof wij een kleine minderheid vormen. Het gaat zoals het gaat!

Kortgene is geen zelfstandige gemeente meer. Het is opgegaan in de gemeente Noord-Beveland. Om aan te geven hoe snel veranderingen kunnen gaan, vroeg men zich in de media na het vertrek van de laatste burgemeester af, of Noord-Beveland nog wel een nieuwe burgemeester zou krijgen. De overheid trekt zich steeds verder terug, raakt uit het zicht zou je kunnen zeggen. Dat is ook het beleid van Den Haag, de centrale overheid.

Het is nadrukkelijk wel de bedoeling, dat met name de lokale overheid de bevolking aanmoedigt om mee te denken als het gaat over het beleid met betrekking tot de eigen leefomgeving.

De gemeente Noord-Beveland deelt in haar voorgenomen “Toekomstvisie” in dit kader een belangrijke rol toe aan de dorpsraden.

Wij zijn daar als stichting Dorpsraad Kortgene klaar voor en wij hopen natuurlijk dat alle bewoners van Kortgene met ons mee willen denken!”

Leo Bekker, voorzitter